مرور برچسب

کاشت موی طبیعی

کاشت موی طبیعی

کاشت مو در محل زخم

کاشت مو در محل زخم های قدیمی کاشت مو در محل زخم های قدیمی | کاشت مو در محل اسکار ( زخمهای قدیمی یا سوختگی ) در مناطقی که به طور طبیعی رویش مو دارند امکان پذیر است. بافتی که دچار زخم و یا اسکار شده است عروق کمتری نسبت به بافت سالم دارد. با…