مرور برچسب

مصرف الکل بعد از کاشت مو

مراقبت های لازم بعد از کاشت مو

در این مقاله مراقبت های لازم بعد از کاشت مو و همچنین انتظاراتی که شما در طول دوره ی درمان می توانید داشته باشید، آمده است. مراقبت های بعد از کاشت مو ❇ شب بعد از پیوند مو و همچنین پنج شب بعدی لازم است با دو بالشت زیر سر…