مرور برچسب

لیزر در ماه اول بارداری

آیا لیزر موهای زائد در بارداری پیشنهاد می شود؟

آیا تصمیم به انجام لیزر موهای زائد در بارداری دارید؟ با این که این روش ایمن و بی خطر است، اما اگر باردار هستید یا این که نوزاد شیرخوار دارید، بهتر است در این مورد بررسی های بیش تری انجام دهید. در دوران بارداری، بدن تغییرات بسیاری می کند؛…