مشورت با پزشک کاشت مو
بررسی علت طاسی در بیمار
چه زمانی کاشت مو رامی توان برای خانم دارای طاسی انجام داد؟
انتظاراتی که می توان ازکاشت مو در یک خانم طاس داشت.
مشکلات کاشت مو در خانم ها
تکنیک کاشت مو درخانم ها
۱)مشورت با متخصص کاشت مو
اولین قدم برای انجام کاشت موی طبیعی در خانم های دارای طاسی مشورت با متخصص پوست است. در جلسه مشورت کلیه جنبه های درمانی (پزشکی) و زیبایی (آرایشی) کاشت مو در فرد مورد بررسی همه جانبه قرارمی گیرد.
واضح است که هدف نهایی کاشت موی طبیعی در یک خانم تأمین جنبه زیبایی قضیه است و اگر این قسمت کار در نظر گرفته نشده و فقط با معیارهای پزشکی جلو برویم ممکن است در آخر کار بیمار راضی نشده و مشکلاتی بوجود آید. به این دلیل بایستی موارد ذیل مشخص شود:
۱) وضعیت روحی و روانی فرد دقیقاً ارزیابی شود و ضمن آن در صورت امکان از یک روانپزشک نیز کمک گرفته شود.
۲) مشخص شودکه طاسی چه اثراتی در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی گذاشته است. فرد برای مقابله با این مسئله چه اقداماتی را انجام داده است؟ آیاگوشه گیری را انتخاب کرده است؟ آیا پرخاشگر و تهاجمی شده است؟ آیا از روش های آرایشی مثل فِرکردن موها یا رنگ و مش بهره جسته است؟ آیا کلاه گیس استفاده می کند؟ فرد ازچه مدل مویی برای اصلاح موها و مخفی کردن قسمت طاس استفاده می نماید؟
۳) هدف واقعی وی از انجام کاشت موی طبیعی چیست؟ آیا بدنبال موقعیت های شغلی و اجتماعی بهتری است؟ آیا در جستجوی همسر مناسب است؟ آیا برای طعنه و نیشخندزدن های اطرافیان (اغلب فامیل شوهر) بدنبال کاشت مو است؟
۴) انتظارات وی از کاشت موی طبیعی چیست؟

توقعات فرد از کاشت موی طبیعی بایستی منطقی و واقع گرایانه باشد. فرد بایستی این نکته را بدرستی بفهمد که با کاشت مو معجزه اتفاق نیفتاده و موی جدید هم برای وی خلق نمی شود بلکه فقط تعدادی از موهای پشت سرش به قسمت های طاس منتقل شده و قسمت کم مو مقداری بهتر می شود نه اینکه کاملاً شبیه حالت قبل از ریزش مو گردد. بعبارت دیگر کاشت موی طبیعی فقط کار راه انداز است و صرفاً به میزان مشخصی وضعیت موی فرد در مناطق طاس را بهبودمی بخشد.
این نکته مهم است که پس از کاشت مو فرد از چه مدل مویی می خواهداستفاده کند زیرا گاهی فرد فکرمی کند پس از کاشت موی طبیعی می تواند از هر مدل مویی که بخواهد استفاده کند در حالیکه اینطور نیست و محدودیت هایی در این میان وجوددارد. بطور کلی بالازدن موها پس از کاشت موی طبیعی زیاد جالب نمی باشد و بهترین مدل مو شانه کردن آنها به طرفین سر است. علت این است که بهر حال موهای کاشته شده از نظر تراکم کمتر از موهای قسمت های اطراف خود (که کاشت مو انجام نشده است) بوده و بالا زدن این موها کم بودن تراکم آنها را بیشترنشان می دهد.

 

۲) بررسی علت طاسی در بیمار
برای تشخیص ریزش مو دو تست ساده وجود داردکه عبارتند از:
الف) تست کشیدن مو : در این تست یک دسته چند تایی از موها را به آرامی کشیده و آن تعداد از موها را که به آسانی کنده و جدا می شوند، می شماریم.
ب) تراکم سنجی که در آن تعداد موها در هر سانتیمتر مربع شمارش شده و سپس درصدی از موها که ضعیف و نازک شده و درحال ریزش هستند، محاسبه شده و مورد ارزیابی قرارمی گیرد.
هدف اصلی ازاین معاینات یافتن علت واقعی ریزش مو در خانم است. با در نظر گرفتن نتایج حاصل از معاینه فرد معمولاً یکسری تست های آزمایشگاهی مانند بررسی وضعیت آهن بدن، هورمون های زنانه و مردانه، وضعیت تیروئید و میزان روی وکلسیم خون ازطرف پزشک درخواست و گاهی حتی نمونه برداری از پوست سر هم برای تعیین علت دقیق طاسی انجام شود.
لازم به تذکراست که یافتن یک علت (بجزآلوپسی آندروژنتیک زنانه) درخانم دارای طاسی دلیل این نمی شودکه کاشت مو به درد ایشان نمی خورد بلکه در این موارد بایستی ابتدا آن بیماری تحت درمان مناسب قرارگرفته و پس ازدرمان (و یا حداقل ثابت ماندن علائم بیماری) درصورت نیازکاشت موی طبیعی انجام شود.

۳)چه زمانی کاشت مو رامی توان برای خانم دارای طاسی انجام داد؟
با توجه به نتایج حاصل از بررسی پزشکی و زیبایی در خانم دارای طاسی آندروژنتیک، آنگاه یکی از موارد ذیل برای ایشان در نظر گرفته می شود:
الف) کاشت موی طبیعی در حال و آینده فایده ای به حال وی ندارد.
علت این تصمیم گیری می تواند مواردی باشد از قبیل: نداشتن مو در منطقه دهنده ( پشت سر)، وجود بیماری غیر قابل درمان (مثل آلوپسی آره آتا) که کاشت مو را بی اثر می سازد، داشتن انتظارات غیر واقعی و توقع بیش از حد از کاشت موی طبیعی و عدم رضایت اطرافیان وی مبنی برانجام این کار.
ب) درحال حاضر ایشان کاندید مناسبی برای این کار نیستند ولی درآینده ممکن است بتوان کاشت موی طبیعی را با موفقیت برای فرد انجام داد. دراین حالت فرد دارای بیماری است که می توان امیدوار بود با درمان آن و کنترول ریزش مو در آینده برای ایشان کاشت موی طبیعی انجام شود.گاهی هم لازم است که ابتدا فرد یک دوره محلول ماینوکسیدیل مصرف کند و بعداً جهت کاشت مو مراجعه نماید.
ج) فردکاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی است.

۴) انتظاراتی که می توان از کاشت مو در یک خانم طاس داشت.
برای اینکه یک خانم طاس را کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی بدانیم بایستی فاکتورهای گوناگونی را لحاظ کرده و در آخر تصمیم گیری نهایی را بعهده خود فرد بگذاریم. توقعات و انتظارات فرد از کاشت موی طبیعی، نظر اطرافیان وی در این مورد، موقعیت فرد در خانواده و اجتماع و تغییر آن پس از کاشت مو، میزان ریزش موی فرد درحال حاضر و اینکه آیا انتظار ریزش بیشتر و شدیدتر در آینده نزدیک در ایشان می رود، تعداد و کیفیت موهای قابل استحصال در پشت سر بیمار و بسیاری فاکتورهای دیگر همگی در تصمیم گیری دخالت خواهند داشت.
لازم به ذکراست که کاشت موی طبیعی در خانم ها فقط برای ریزش موی دائمی مثل طاسی آندروژنتیک با طرح زنانه قابل استفاده است و به هیچ وجه برای ریزش موی موقتی مانند ریزش موی پس از زایمان کاربرد ندارد. در حقیقت تا علت ریزش مو و میزان تداوم آن درخانم دارای طاسی بدرستی مشخص نشده است نبایستی هیچ اقدام درمانی از جمله کاشت موی طبیعی را برای وی درنظرگرفت.
در صورت انتخاب فرد مناسب و رعایت اصول کاشت مو، نتیجه کار قابل قبول خواهد بود.

۵) مشکلات کاشت مو در خانم ها
همانطور که گفته شد کاشت موی طبیعی در خانم ها دارای یکسری مشکلات و محدودیت ها است که بایستی با صداقت و به روشنی با بیمار در میان گذاشته شده تا ایشان آن را کاملاً متوجه شود. پس از آن لازم است که بیمار برگه رضایت نامه ای را مبنی برآگاهی از این مسائل امضا نماید .این مشکلات عبارتند از:
الف) کوتاه کردن تقریباً کامل موهای سردر منطقه ای که باید مو برداشته شده (پشت سر) و موضع کاشت مو از واجبات است. واضح است که پذیرش این موضوع برای یک خانم بسیار مشکل و در موارد زیادی غیر قابل قبول است.
ب) تعداد موهای قابل برداشت از منطقه دهنده (پشت سر) در خانم های دارای طاسی آندروژنتیک کمتر از آقایان است که علت آن قبلاً توضیح داده شده است. همان مقدار مویی هم که قابل برداشت از پشت سر است معمولاً از نظر مشخصات ظاهری مثل قطر و رنگ مو ضعیف بوده و لذا قدرت پوشانندگی خوبی ندارد. همه این عوامل باعث ضعیف شدن نتایج کاشت مو می گردد.
پ) طرح ریزش مو در خانم ها که اغلب گسترده و پخش می باشد. در آقایان ریزش موی مردانه بصورت فقدان کامل مو در هر منطقه تظاهرمی کند که دارای سیر پیشرونده است بدین معنی که یک منطقه از پوست سردچارطاسی شده، موهایش کاملاً ریخته و بعداً این منطقه طاس گسترش پیدامی کند. ازطرف دیگر در آقایان موهای پشت سر بندرت دچار ریزش مو شده و لذا آقایان همواره ازمنطقه دهنده خوبی برای انجام کاشت موی طبیعی برخوردار هستند.
از طرف دیگر در خانم های دارای طاسی معمولاً ریزش مو بصورت گسترده و پخش رخ داده و شروع آن هم ازمنطقه معینی نمی باشد بدین معنی که همه سر بصورت کم و بیش یکسان دچار طاسی می گردد. این وضعیت خاص ریزش مو در خانم ها این اشکال را بوجود می آوردکه اولاً منطقه طاس وسعت زیادی داشته و تعداد زیادی مو برای ترمیم لازم دارد و ثانیاً منطقه دهنده مو (پشت سر) هم کم پشت است و موی زیادی برای برداشتن ندارد. به همین دلیل در اکثریت موارد طاسی در خانم ها، علیرغم فقدان عوامل منفی دیگر، فرد مورد نظرکاندید خوبی برای کاشت موی طبیعی نبوده و ناچارا ست باکلاه گیس مشکل خود را حل کند.
از طرف دیگر بدلیل پخش بودن طاسی درخانم های دارای طاسی آندروژنتیک، در جریان کاشت موی طبیعی بایستی گرافت ها را لابلای موهای موجود (که ضعیف بوده و تحت تأثیر فرایند آلوپسی آندروژنتیک درحال ریزش می باشند و عاقبت می ریزند) کاشت. فرو رفتن گرافت ها در بین موهای موجود به آنها استرس وارد می کند که چند نتیجه دارد:
۱) ممکن است تحت تأثیر این استرس موهای موجود بریزند و رویش دوباره نداشته باشند.
۲) ممکن است تحت تأثیر این استرس موهای موجود بریزند و فقط درصدی ازآن ها دوباره دربیایند.
۳) ولی در اکثریت موارد تحت تأثیر این استرس، موهای موجود ریخته و پس از ۱۸-۶ ماه همه آنها دوباره در می آیند. مسلم است که این مدت طولانی کم مویی ظاهری موجب استرس روحی و روانی زیادی در فرد شده که گاهاً اثرات منفی در رشد موهای کاشته شده و موهای موجود (ازقبل) دارد.
ث) چون پدیده طاسی آندروژنتیک فی النفسه یک امر در حال گسترش و پیشرونده می باشد (هم در منطقه ای که کاشت مو انجام شده است البته برای موهای موجود فرد نه موهای کاشته شده و هم در مناطق دیگر سر) لذا باحتمال زیاد تراکمی که در حال حاضر (یعنی با کاشت موی طبیعی) برای یک منطقه از سر بوجود آمده است در طول زمان کاهش می یابد. مدت زمان لازم برای وقوع این کاهش تراکم درمنطقه کاشته شده ازماه ها تا سال ها بعد ازکاشت مو بوده و تعیین دقیق آن امکان پذیر نمی باشد زیرا به شدت به زمینه ژنتیکی فرد و مشکلات آتی وی (مانند بروز بیماری ها، حاملگی، زایمان و غیره) ارتباط دارد. در هرحال با کاهش تراکم گاهی کاشت موی مجدد ضرورت پیدا کرده و گاهی هم امکان کاشت مجدد نبوده و بایستی از روش های دیگر مثل کلاه گیس بهره جست.
در مجموع خانم هایی که کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی هستند را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) فرد دارای طاسی آندروژنتیک با طرح مردانه است که همه مشکلات ذکرشده برای ایشان کم و بیش وجود داشته و تمامی این مسائل بایستی به روشنی برای بیمار توضیح داده شده و در پایان برگه رضایت نامه امضا شود.
ب) فرد بدلایل دیگر ریزش مو دارد مثل سوختگی سر و یا اسکار (جوشگاه) بخیه که دراین حالت، مشکلات و محدودیت های ذکر شده برای کاشت مو درخانم ها ارتباطی به ایشان نخواهد داشت و کاشت موی فرد معمولاً موفقیت آمیز خواهد بود. (به فصل کاشت مو در پوست دارای اسکار مراجعه شود).

۶) تکنیک کاشت مو درخانم ها
طریقه برداشت و کاشت مو در خانم ها تفاوت زیادی با آقایان ندارد. بهترین متد کاشت مو در خانم ها روش FUT است و روش FIT کاربرد زیادی در خانم ها ندارد.
بدلیل ماهیت ریزش مو در خانم ها بهتر است گرافت های مورد استفاده ۳ – ۲ تارمویی باشند تا اثر پوشانندگی بیشتری داشته و بیمار رضایت بالاتری بدست بیاورد. در ضمن چون منطقه ریزش مو در خانم ها خیلی وسیع است لذا بایستی اهم و فی الاهم کرده و در مناطقی مو کاشته شود که اهمیت بیشتری از نظر زیبایی داشته و تأثیر بارزتری در تغییر ظاهری فرد بگذارد.