ماینوکسیدیل

چند نکته در مورد ماینوکسیدیل در درمان ریزش مو
ماینوکسیدیل با چه مکانیسمی باعث رشد مو میشود؟
ماینوکسیدیل دوره فاز رشد فعال مو(Anagen) را افزایش داده و باعث بزرگ شدن موهای نازک شده(موهای مینیاتوری) میشود.بعنی موها بلندتر و کلفت تر میشوند. مکانیسم دقیق اثر بخشی ماینوکسیدیل معلوم نیست.
روش مصرف ماینوکسیدیل چگونه است؟
یک یا دو مرتبه دریک روز هربار یک سی سی یا ۱۵ قطره روی پوست سر خشک با قطره چکان ریخته شودو برای توزیع بهتر کمی ماساژ داده شود.در مورد ماینوکسیدیل هایی که حالت اسپری دارند هر بار  باید ۷ پاف استفاده شود.یک ساعت زمان برای جذب ماینوکسیدیل لازم است.اگردراین مدت موها دوباره خیس شد،باید ماینوکسیدیل را دوباره تجدید کرد بعد ازیک ساعت میتوان حمام کرد.البته دوش گرفتن بعداز استفاده ازماینوکسیدیل الزامی نیست.
چه غلظتی از مینوکسیدیل در آقایان و خانمها قابل استفاده است؟ سازمان غذا و داروی آمریکا ماینوکسیدیل ۲% را برای خانمها و ۵% را برای آقایان تائید کرده است.ولی با تشخیص پژشک میتوان ۵% را برای خانمها نیز استفاده نمود.
چه موقع میتوان درمورد اثر بخش بودن آن قضاوت کرد؟
در مورد مصرف ماینوکسیدیل در درمان ریزش مو باید خیلی صبور بود.ماینوکسیدیل در ماه اول مصرف ریزش را تشدید میکند و همین امر باعث میشود که بسیاری از افراد درمان را قطع کنند. لازم است که درمان مینوکسیدیل ادامه یابد تا به تدریج ریزش مو کم شود. اوج اثر ماینوکسیدیل  ۶ تا ۱۲ هفته بعد از مصرف ماینوکسیدیل ظاهر میشود.اگرچه ممکن است اثرات مثبت آن خیلی زودتر شروع شود.
عوارض ماینوکسیدیل کدامند؟
پوسته ریزی :اگر بیماری قبل از مصرف ماینوکسیدیل  پوسته‌ریزی و قرمزی کف سر(سبورئیک درماتیت) داشته باشد باید درمان شود.درغیراینصورت با مصرف ماینوکسیدیل خارش تشدید میشود.
خارش سر: برخی از بیماران بدنبال مصرف ماینوکسیدیل دچار خارش سر میشوند.معمولاً این افراد به ماده پروپیلن گلیکول که درون محلول ماینوکسیدیل وجود دارد آلرژی دارند.بهتر است این بیماران از فرآورده های ماینوکسیدیل بدون پروپیلن گلیکول ماینوکسیدیل مثل “فوم روگین” استفاده نمایند.البته گاهی تغییر نوع ماینوکسیدیل یا در صد آن باعث بهبود خارش میشود.
پرموئی صورت: بدنبال مصرف ماینوکسیدیل در خانمها مشکل ساز است.معمولا این عارضه دائمی نیست با قطع ماینوکسیدیل برطرف میشود.این عارضه با غلظتهای بالاتر و همچنین در کسانی که از قبل صورت پرمو دارند شایعتر است.
تشدید ریزش مو: بدنبال مصرف ماینوکسیدیل معمولا دوتا هشت هفته پس از مصرف ایجاد میشود و با ادامه مصرف ماینوکسیدیل خود بخود خوب میشود.