زگیل یک نوع تومورخوش خیم پوستی است که نسبتاً شایع بوده (حدود ۱۰- ۷ درصدافرادجامعه) وبدلیل آلودگی پوست به ویروس زگیل (HPV )رخ می دهد.زگیل معمولاً دست،پاوصورت رامبتلا کرده ولی می توانددرهرنقطه ازبدن ازجمله منطقه تناسلی (داخل وخارج)، زیر ناخن و داخل دهان وبینی رخ دهد. زگیل ازطریق تماس مستقیم (وغیرمستقیم) با فرد مبتلا گسترش پیدا می کند.

زگیل دست

زگیل داخل دهان
تعداد زیادی ازبیماران دارای زگیل بصورت خودبخود و ظرف چند ماه بهبود پیدا می کنند ولی با توجه باینکه درطول این مدت امکان انتقال ویروس زگیل به دیگران (ونیزقسمت های دیگرپوست فرد) می رود لذا بهتر است به محض مشاهده زگیل نسبت به درمان آن اقدام لازم بعمل آید.
روش های متعددی برای درمان زگیل وجود دارد که بستگی به تعداد ضایعات، سن بیمار، محل ضایعات، مسائل زیبایی و اقتصادی دارد. کرایوتراپی (استفاده ازنیتروژن مایع)، الکتروکوتر (سوزانیدن) ولیزر از روش های مرسوم درمان زگیل می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایبی هستند.
زگیل کف پا با میخچه (که خیلی اززگیل خوش خیم تراست) اشتباه شده و همین مسئله موجب می شودتادرمان مناسب زگیل به تعویق بیافتد. لذا هر وقت ضایعه ای شبیه میخچه درکف پادیده شدبایستی برای تشخیص صحیح سریعاً به متخصص پوست مراجعه نمایید. درمان زگیل کف پامشکل و طولانی مدت است.
جراحی ودر آوردن زگیل از روش های درمانی قدیمی زگیل است که درحال حاضر بدلیل خطرات زیاد واحتمال تشدید ضایعات اکیداً ممنوع است.
زگیل های ناحیه تناسلی معمولاً دراثرمقاربت جنسی باشخص مبتلا به زگیل درهمین ناحیه رخ داده وبدلیل مسری بودن شدید بایستی سریعاً تحت درمان قرار گیرند.